Odborný seminář


Optimalizace energetického hospodářství

Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu.

18. 10. 2013,
Inovační centrum a podnikatelský inkubátor TIC ČKD Praha,
Lisabonská 2394/4, Praha 9 - Vysočany

Registrační údaje
Název firmy *
Ulice *
Město * PSČ *
Stát *
IČ * DIČ
 
Fakturační údaje
(vyplňujte pouze v případě, pokud je fakturační adresa jiná než registrační)
Název firmy
Ulice
Město PSČ
Stát
 
Volba počtu účastníků
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).
 
Údaje o účastníkovi/účastnících
Účastník č. 1
Jméno * Příjmení *
Pozice *
Telefon * Fax
E-mail *
 
Účastník č. 2
Jméno * Příjmení *
Pozice *
Telefon * Fax
E-mail *
 
Účastník č. 3
Jméno * Příjmení *
Pozice *
Telefon * Fax
E-mail *
 

V případě více jak 3 účastníků (každá další osoba + 1 500 Kč.) nás prosím kontaktujte emailem či telefonicky na čísle +420 774 413 722.
 
Poznámka
 
Storno, zastoupení, platební podmínky:
Tato přihláška je závazná. Jestliže se nebudete moci konference osobně zúčastnit, zastoupení je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 14 dnů před konáním konference účtujeme stornovací poplatek ve výši 1 800 Kč. Při stornování po tomto termínu je splatný celý účastnický poplatek. Organizátor si vyhrazuje ze závažných důvodů změny programu a přednášejících.
Po odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti na uvedený e-mail a zašleme zálohovou fakturu. Pokud se tak nestane do 14 dnů, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +420 774 413 722.
Faktura je splatná před termínem konání konference. Daňový doklad Vám bude zaslán po skončení konference. Účastnický poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu, oběd a občerstvení podle programu konference.
 
 
 
    Partneři konference
 
  EGE, spol. a r.o.


Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal


AČSZ – Asociace českých a slovenských zinkoven


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


ČAOK


Asociace obranného   a bezpečnostního průmyslu ČR


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Automatizace v potravinářství


Elektrika


TZB - info