Odborný seminář


Optimalizace energetického hospodářství

Prevence dopadů poruch v elektrizační
soustavě na provoz a výrobu.

18. 10. 2013, Inovační centrum a podnikatelský inkubátor TIC ČKD Praha, Lisabonská 2394/4, Praha 9 - Vysočany

Seminář je určen pro:

 • zástupce výkonného managementu a energetika průmyslových závodů, které potřebují pro svou výrobu stabilní dodávku energie,

 • zástupce výkonného managementu a energetika průmyslových závodů, jež mají 24 hodinový provoz a neplánovaná odstávka pro ně představuje velké ztráty,

 • vedení tepláren a spaloven,

 • zástupce výkonného managementu provozů produkujících technologickou páru,

 • provozovatele lokálních distribučních soustav,

 • představitele obcí, které mají zájem vybudovat na svém území ostrovní provoz a zabezpečit tak stálou dodávku energie pro své obyvatele.

Témata:

 • vysvětlení základních pojmů (zdroje pro energetiku, ostrovní provoz, řízení soustavy, ...)

 • poruchy/výpadky v síti, atd.

 • řízení přetoků výkonu

 • rozptýlené zdroje

 • ostrovní provozy - zdroje vhodné pro ostrovní provozy

 • bonus - jak zabránit nechtěnému ostrovnímu provozu (případ FVE, ...)

 • legislativní rámec, nastavení smluv, nastavení tarifů, sankce pro dodavatele a odběratele, ...

 

Přednášející:

Ing. František Žák, EGE, spol. s r.o.

  Je absolventem učebního oboru Elektromontér rozvodných zařízení a střední průmyslové školy elektrotechnické v Českých Budějovicích. Po maturitě strávil jeden rok v četě oprav a údržby v rozvodně 400/110 kV Dasný, kde měli ve správě rovněž další rozvodny v oblasti Českých Budějovic.  Vysokou školu elektrotechnickou, obor elektroenergetika se zaměřením na jaderné elektrárny, absolvoval v Plzni v roce 1989.

  Po vysoké škole nastoupil v Českých Budějovicích do Výzkumného ústavu energetického EGÚ. Zde se začal zabývat problematikou provozu distribučních sítí. Od roku 2004 působí ve společnosti EGE, spol. s r.o. v sekci Elektrotechnika jako vedoucí analytik oddělení Provoz distribučních sítí. Hlavní náplní práce je řešení způsobu uzemnění uzlu sítě, analýza problémů provozu distribučních sítí a návrh vhodného řešení. Vzhledem k obchodním aktivitám firmy EGE realizuje projekty i v zahraničí.

 

Mgr. Petr Prášek, Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal

 

Výklad bude veden přístupnou formou, aby byl srozumitelný jak pro energetiky, tak pro management firem, který není z oboru.

 

Časový harmonogram:

Registrace                   08:30 - 09:00

1.   Blok                              09:00 - 10:15

Přestávka na kávu      10:15 - 10:35

2.   Blok                              10:35 - 12:00

Přestávka na kávu      12:00 - 12:20

3.   Blok                              12:20 - 13:00

4.   Blok                              13:00 - 14:00  Legislativa

5.   Dotazy, individuální konzultace, závěr semináře
                                     
14:00 - 14:30

6.   Pozdní oběd                 14:30 - 15:30

 

 

 

 

    Partneři konference
 
  EGE, spol. a r.o.


Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal


AČSZ – Asociace českých a slovenských zinkoven


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


ČAOK


Asociace obranného  a bezpečnostního průmyslu ČR


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Automatizace v potravinářství


Elektrika


TZB - info